!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Information till medlemmar
6 april. Städdag.

Lördagen 6/4 har föreningen städdag.
Vi samlas som vanligt nere vid cykelstället vid LB 84/86 klockan 09.30.

Säkert blir det någon korv och bröd till de som arbetar.
Mycket välkomna!

14 maj. Ordinarie årsstämma.

Du är hjärtligt välkommen till årsstämma gällande 2018 års räkenskaper.
Stämman hålls i Älvsborgs Kyrka församlingslokal tisdagen 14/5 2019.

I år fyller föreningen 25 år.
Därför kommer vi att fira detta lite extra på årsstämman. Mer information om tider och hur vi kommer att fira 25 år kommer du att kunna läsa på hemsidan senare.

Motioner till Årsstämman
Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med motioner till årsstämman, som i år äger rum 14 maj.
Observera att vi vill gärna ha in era motioner för behandling senast 31 mars 2019.

 


EXTRASTÄMMA 

Styrelsen föreslog tre projekt som alla bedöms vara väsentliga förändringar av byggnader och därför krävs godkännande av projekten av en extra föreningsstämma.

Samtliga projekt godkändes av extra stämman 2019-02-05.

1. Ombyggnad - två nya lägenheter

Kommunen kommer att förändra verksamheten i de lokaler de hyr av föreningen. I samband med den förändringen frigörs lokalyta. Styrelsen har tagit fram ett förslag till en ombyggnad som skapar två nya bostadsrättslägenheter på Lokattsbacken 76 för försäljning.
 

2. Solpaneler på taken

Styrelsen föreslår att föreningen investerar i solpaneler för att bidra till vår egen elförbrukning. Avsikten är att montera solpanelerna på taken till låghusen på Lokattsbacken 50-54 och 56-60 samt taket till garagenedfarten.  


3. Mast för mobilnätsantenner på tak

Föreningen har fått en förfrågan från en mobilnätsaktör om att få montera antenner på taket till Lokattsbacken 86 mot sydväst.

Ett sådant upplåtande sker mot hyresavgift i storleksordningen 40 000 kronor per år.

 


Miljörum.

Nya skyltar är uppsatta bakom varje kärl för att förenkla för dig
att lägga soporna i avsett kärl.

För din och min trevnad så håller vi snyggt i våra tre Miljörum.

Vänligen lägg avfall i respektive sopkärl.

Kärl finns i återvinningsrummet på Lokattsbacken 86 där du kan slänga småelektronik.
OBS. Inga TV apparater, mikrovågsugnar mm.


E-post.

Skicka in din e-postadress om du vill bli informerad om vad som händer i vår förening.

Skicka ett mejl från den e-postadress du vill att styrelsen skall ha tillgång till och använda för föreningsinformation till: rolf.stendahl@comhem.se.  Bildresultat för förmåner

Förmåner för dig som Bostadsrättsinnehavare i Riksbyggen.

Se i huvudrubriken "Förmåner hos Riksbyggen".Bildresultat för tjuv

"Tjuvar tycker inte om nyfikenhet"

Vistas främmande människor i trappuppgångar eller på gården?

Då kan man på ett vänligt sätt fråga om man kan hjälpa till med något, vad de gör där eller vem personen söker.

Inbrottjuvar tycker inte om områden där folk är nyfikna


Grannlappen!    

Ska du åka bort en längre tid?
Se till att informera dina grannar och be dem hålla ett extra öga på din bostad.
Via Samverkanmotbrott.se kan du ladda ner Grannlappen, ett färdigt formulär som du kan fylla i och dela med dig.
 


Säkra balkongfönstren!

Stormar och regnar det? Se till att balkongens skjutfönster är ordenligt låsta med skruv.
Skruv kan hämtas hos fastighetsskötaren.


Småelektronik.

Kärl finns i Miljörummet Lokattsbacken 86 där du kan slänga småelektronik.
OBS. Inga TV apparater, mikovågsugnar mm.P-platser i garaget

Om du eller dina bekanta har behov av p-plats, kontakta Benny Jansson: 0706-98 16 50 för tillsvidarekontrakt eller Bengt Johansson: 070-691 19 05 för korttidskontrakt. Se även i rubriken Föreningen och Parkering/garage.


Hjälp till att hålla ordning i våra miljörum.

I våra Miljörum har vi kärl för nästan allt avfall.

Hemelektronik och annat farligt avfall såsom färg, lösningsmedel, oljerester etc. samt grovsopor såsom avdankade möbler, köksinredning, vitvaror skall lämnas in på kommunens återvinningscentraler.

Den typen av avfall ska absolut inte lämnas i våra soprum; det täcks inte av månadsavgiften att föreningen skall ta hand om det.

Varje gång det händer tvingas vi att beställa specialhämtning, vilket innebär extra kostnader för föreningen.

Lägg märke till att vi har en behållare från Emmaus för kläder.


Boulbanan.

Allt fler använder boulebanan.

Kom med du också och bli en del av gemenskapen. Kanske kan det bli LM (Lokattsmästerskap)
Välkommen till en trevlig stund.

Bildresultat för boulebana


Bredbandsalternativ.

Bredband är installerat i alla lägenheter.

Följande alternativ för fast bredbandsuppkoppling finns tillgängliga:

  • Upp till ca 25 Mbit/s via telejacket med valt telekombolag.
  • Upp till 500 Mbit/s med ComHem
  • Upp till 1000 Mbit/s med Bredbandsbolaget

Det är lagenhetsinnevhavaren som väljer vilken leverantör man önskar.
För att få mer information om olika erbjudanden samt pris, vänligen kontakta respektive leverantör.

För de som inte väljer leverantör finns ComHems utbud som tidigare.

 


Gångfartsskyltar.   

Gångfartsskyltar har satts upp på flera ställen. Detta för att om möjligt få ner farten på bilar i vårt område.
Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köras fortare än gångfart (8 km/tim). Föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser. 
 

 


  

   Alltför ofta sker parkering av bilar under längre 

   tid på vår innegård.

 Det händer att soporna inte töms på grund av att bilar parkerar så att sopbilarna
 inte kommer fram. Detta förorsakade en hel del besvärligheter med överfulla sopkärl.

I värsta fall får föreningen batala 5000 kr i extra tömmningsavgift.

Bilar får inte parkera på innegården eftersom både ambulans och brandbilar måste komma fram vid utryckning.

Inte heller är parkering tillåten på våra gräsmattor.

Det är naturligtvis tillåtet att lossa och lasta bilar. Men detta får endast ske när du har översikt över bilen.

Parkeringsövervakning av våra betalparkeringsplatser sker av Controlla.

Styrelsen har nu bestämt att Controlla även skall övervaka vår innegård så att parkering inte sker. Parkeringsböter kommer att utfärdas för felparkerade bilar.

Det finns lediga parkeringsplatser i vårt parkeringsgarage.

Styrelsen för BRF Lokatten.


   

Ditt brandskydd.

Det är du som ansvarar för brandskyddet i din lägenhet. Var aktsam med sådant som kan orsaka brand - exempelvis levande ljus och elektriska apparater. Vid en brand kan ett par minuter vara avgörande.

Det är en billig försäkring att köpa en eller flera brandvarnare, brandfilt och en skumsläckare. 


Kameraövervakning i garaget.

För att förhindra inbrott i bilar i vårt garage har vi kameraövervakning i hela garaget. Dessutom kommer garageporten att ha kortare öppettid.
Tydliga och väl synliga skyltar kommer också att sättas upp. 

Styrelsen uppmarar alla boende att vara extra vaksamma och vänta medans porten stängs för att se att inge obehörig kommer in.

 


Grannsamverkan. Bryt anonymiteten!

Genom nyfikenhet och engagemang kan vi tillsammans bryta den anonymitet som inbrott, stölder och skadehörelse sker i skydd av. 

Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd mot det okända - som kan vara brott eller förberedelse till brott.

 


 

Vill du flagga? 

På gården har vi en flaggstång där vi hissar flaggan på de allmänna flaggdagarna.
Om du vill hissa den någon annan dag ligger flaggan i hobbyrummet.
Behöver du hjälp - vänd dig till vår flaggvärd Ingegerd Forssblad, Lokattsbacken 52. Telefon 031-29 64 50. E-mail: ingegerd.forssblad@telia.com
 


  

Intresserad av att jobba för vår förening?

En viktig punkt på varje årsstämma är att välja medlemmar till vår styrelse samt övriga förtroendeposter.

Att jobba på en förtroendepost i vår förening är intressant, spännande och utvecklande, men också ansvarsfullt.

Exempel på bra kompetens för arbete i vår styrelse är tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller föreningsvana. Nuvarande styrelse behöver även förstärka sin kompetens inom VVS-området.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, som revisor eller i valberedningen kontakta vår ordförande.


Vem ansvara för underhållet?

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättsinnehavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna.

Mycket mer information om ansvar för underhållet får du i Riksbyggens broschyr "Vem ansvara för underhållet?"

Du kan beställa den från Riksbyggen i Göteborg.     


 

Inbrott har tidigare skett i vissa förråd.

Ingen åverkan på skalskydden (ståldörrar). Detta tyder på att inbrottstjyvarna haft tillgång till nyckel/nycklar!

Hur har förövarna kommit in?
Har någon lägenhetsinnehavare släppt in okända personer?
Har någon annan med nyckel släppt in inbrottstjuvarna?
Hur har de kommit in i förrådsgången?

ALLTSÅ!!!!!! Var noggrann med vem ni släpper in.

Kontrollera med frågor.
 


Trädgårdssintresserad?

Om du är intresserad av trädgårdsskötsel är du välkommen att "adoptera" någon del av vår innegård. Styrelsen uppskattar om just du kan ansvara för någon del - stor eller liten har ingen betydelse.

Vill du komma åt några verktyg för att sköta din del - hör av dig till Monica Möller, telefon 29 07 41.


Gemensamma utrymmen - gemensamt ansvar.

Styrelsen vill påminna om att gemensamma utrymmen såsom trappuppgångar, cykelrum, gångar i förrådsutrymmen, garage mm inte är avsedda eller lämpliga för privata förrådsutrymmen eller mellanstation vid förflyttning till annat utrymme.

Ytterkläder, sopor, färgburkar, byggavfall, uttjänta vitvaror m.m. hör absolut inte hemma här.

 

 


Bostadsrättsförsäkring.

Bostadsrättsförsäkring bekostas av föreningen. Du behöver således ej teckna separat sådan försäkring.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Motion inför stämman 2016, SKMBT_C22016041307270.pdf 2016-04-18
Samverkan mot brott-logga.jpg 2013-12-01
Motioner och motionssvar inför årsstämma 2015.pdf 2015-04-30
Parkering på innegården förbjuden, A4 blad jan 2015.pdf 2015-01-20

Uppdaterad 2019-02-21 av Rolf Stendahl