!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

 

För allas trivsel!

Bildresultat för grillning 
Grillning.

All grillning med eld är förbjuden. Använd gasol- eller elgrill. Tag hänsyn till grannarna.
Det är tillåtet att grilla på vår fina gård.

Vår gård erbjuder olika möjligheter att träffas och umgås. Föreningens styrelse ser positivt på det och vill därför förtydliga att så länge det utförs omdömesfullt och brandsäkert i en ordentlig grill, är det fullt tillåtet för medlemmar att grilla på gården. Det skall självklart ske med hänsyn till övriga medlemmar och annan aktivitet på gården. Med detta menas till exempel att den som grillar skall undvika att en stor mängd rök eller os blåser in på balkonger eller in i lägenheter.”

 

Bildresultat för gasolgas 
Bestämmelser för förvaring av gasol.

I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare.

Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv.

I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring av gasolbehållare på vind, i källarförråd och flerbilsgarage är förbjudet.

Läs mer: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25365.pdf

Bildresultat för störande ljud 
Störande ljud.

Störande ljud, till exempel borrning etc., ska begränsas till mellan kl 7.00 och 18.00 vardagar och helger 9.00-18.00.

Kör inte tvättmaskin eller torktumlare efter kl 21.00.

Det hörs mer in till grannen än vad man kan tro.Spelar du musik med hög volym, stäng av/sänk ljudnivån kl. 22.00 på vardagar (sön-tor) och kl 24.00 på helger (fre-lör). 

Bildresultat för balkonger 
Balkonger

Vattna blommor på balkongen med försiktighet. Det är viktigt att vatten inte rinner ner på grannens balkong.

Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.

Vid skurning av balkonggolv, se till att vatten inte rinner ner till underliggande balkonger eller terrasser.

Mattor, sängkläder och dukar skakas och piskas ute på gården.

Tänk på att inte mata fåglar från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till våra hus.

Markiser får sättas upp efter påskrivet markisavtal med styrelsen.

Parabolantenn på balkongen får sättas upp på balkongen endast om denna placeras på eget stativ. Observera således att antennen inte får sättas fast på balkongräcket eller i väggen. 

Bildresultat för parkering
Parkering gården

Gårdsplanen utanför våra höghus är till för i- och urlastning samt vid flytt.

OBS! Alla vägar inne på vår gård skall vara framkomlig för utryckningsfordon vid behov.

Parkering är därför tillåten på gårdsplanen under högst några minuter.

Styrelsen har avtalat med bevakningsföretag, som bevakar att reglerna efterföljs, och bötfäller de som bryter mot förbudet.

Bildresultat för sällskapsdjur
Sällskapsdjur

Hund- och kattägare skall ta ansvar för sitt djur och efterleva den lag som gäller för ägare till hund och katt.

Hundar, katter eller andra sällskapsdjur får inte rastas på gården. Om förorening ändock skulle ske är djurets ägare skyldig att svara för sanering. 

Bildresultat för trapphus
Trapphus

Cyklar, barnvagnar, dörrmattor, soppåsar m.m. får ej förvaras i portar/trapphus då de är klassade som utrymningsvägar vid brand.