!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljö

 

Bra gjort!

Våra medlemmar har genom noggrann sopsortering lyckats sänka föreningens kostnader för sophantering och återvinning. Tack.

 

Bildresultat för miljörum

Miljörum

Det finns 3 stycken Miljörum med ett stort antal fraktioner (kärl).
Miljörum finns på Lokattsbacken nr 72, 80 och 86.

Framför varje kärl (fraktion) på väggen finns en tydlig skylt. Där kan du läsa vad du får slänga i detta kärl.

Det är inte tillåtet att slänga grovsopor eller elavfall. Var vänliga att respektera de instruktioner som finns i respektive miljörum. 

Sortera rätt, bara ren wellpapp i häckar – annars pappersförpackning.

För att källsorteringen skall fungera och inte kosta oss mer än nödvändigt, läs instruktionerna intill kärlen och häckarna.

Återvinning av wellpapp till ny wellpapp fungerar bara när den är ren och inte plastad.
Lägg pizzakartonger, plastad wellpapp och andra pappersförpackningar i kärlen för pappersförpackningar. Om du är osäker på om din kartong duger till att återvinna som wellpapp: lägg den bland pappersförpackningarna.

OBS!

Föreningen får betala straffavgifter om vi slänger sopor utanför fraktionerna, på golvet eller sådant som inte är sorterat.

Hjälp till att hålla ordning i våra miljörum.

Hemelektronik och annat farligt avfall såsom färg, lösningsmedel, oljerester etc. samt grovsopor såsom avdankade möbler, köksinredning, vitvaror ska lämnas in på kommunens återvinningscentraler. 

Detta avfall ska absolut inte lämnas i våra miljörum; det täcks inte av månadsavgiften att föreningen skall ta hand om det.
Varje gång det händer tvingas vi att beställa specialhämtning, vilket innebär extra kostnader för föreningen.
OBS: Mindre elektronikavfall kan lämnas i vårt miljörum på Lokattsbacken 86.


 

Trädgårdskomposten.

Lite information från Monica Möller (trädgårdsansvarig) om den öppna trädgårdskomposten och den slutna, som innehåller tre fack.
"De är beroende av varandra för att komposteringsprocessen skall  kunna ske i så snabb takt som möjligt.
Den öppna komposten är till för avfall från våra blomkrukor och balkongväxter. Många tycker att det underlättar att kunna lägga i den i stället för i kompostpåsarna. Problemet är att det är så många som lägger så mycket.
Efter ett halvår är trädgårdskomposten full och då gräver jag ut den färdiga jorden från den slutna komposten. Oftast rör det sig om ett fack.
Återstoden gräver jag om från det ena facket till det andra och sedan gräver jag ur själva trädgårdskomposten till den slutna.

I den blir det ju lite varmare och genom att det sätts till lite matavfall så får man en balans mellan kväve och kol, som är en förutsättning för att komposteringsprocessen skall komma igång.

Den slutna komposten är klädd med ett frigolitliknande material inuti samt finmaskigt nät i botten. Detta är godkänt, men jag ser dessutom till att gräva ner matavfallet för tyvärr så är det personer som inte stänger locken helt när de vill se hur det ser ut i den slutna komposten".

 

Har du några synpunkter eller idéer - fyll i kontaktformuläret nedan.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.